Informacje


  Gminna Biblioteka Publiczna w Białej - Katalog Księgozbioru

Zobacz filmiki na Youtube


  
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej realizuje operację typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"" pn.
"Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej wraz z montażem windy dla osób niepełnosprawnych" Współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Celem operacji jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturalnego, rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez modernizacje budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej wraz z montażem windy dla osób niepełnosprawnych oraz ułatwienie niepełnosprawnym mieszkańcom Gminy Biała dostępu do korzystania z ofert kulturalnych realizowanych w budynku GOKiS-u.
Zakres rzeczowy obejmuje:
a) roboty remontowe wewnątrz budynku:
  - roboty rozbiórkowe
  - roboty montażowe
  - roboty wykończeniowe
  - ślusarka
  - roboty elektryczne
b) budowa platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych:
   - roboty budowlane
   - montaż platformy
   - utwardzenie dojść
Całkowita wartość projektu: 265 077,54 zł.
Wartość dofinansowania z EFRROW w ramach PROW 2014 - 2020: 168 668,00 zł.


  Tydzień Czytania Dzieciom to największe doroczne święto w ramach kampanii społecznej "Cała Polska Czyta Dzieciom". Gminna Biblioteka Publiczna w Białej włączyła się w tę ogólnopolską akcję, odwiedzając 7 czerwca przedszkolaków z Publicznego Przedszkola z Białej.

Zobacz więcej...  2 czerwca 2019 r. w Osjakowie odbył się zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Gminę Osjaków oraz Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie XXI Powiatowy Przegląd Folkloru Ziemi Wieluńskiej im. Marka Dery.

Zobacz więcej...  9 czerwca 2019 w Biskupicach Oławskich odbył się VII Przegląd Zespołów Ludowych "Biskupicki Złoty Kłos", celem którego była konfrontacja i promocja dorobku artystycznego grup i zespołów ludowych kształtujących wizerunek swojego regionu.

Zobacz więcej...  9 maja budynek Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni odwiedziły dzieci z miejscowego przedszkola. Wizyta ta spowodowana była obchodzonym 8 maja Dniem Bibliotekarza i Bibliotek.

Zobacz więcej...  W Tygodnia Bibliotek obchodzonym w dniach 8 - 15 maja, Bibliotekę Publiczno Szkolną w Młynisku odwiedzili uczniowie spędzający czas w świetlicy szkolnej z opiekunem Renatą Trałą oraz klasa II PSP w Młynisku z panią Agnieszką Bartnicką.

Zobacz więcej...  20 maja 2019 r. Publiczną Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Białej odwiedził Teatr Edukacji i Profilaktyki "Maska" z Krakowa prezentując najmłodszym przedstawienie pt. "Prastara Książnica - Skarb i Tajemnica" .

Zobacz więej...  Po zakończeniu prac remontowych w sali Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni, 16 maja 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie, w którym udział wzięli zaproszeni goście. Ta ważna uroczystość połączona została z przypadającymi na miesiąc maj Dniami Bibliotekarza i Działacza Kultury.

Zobacz więcej...  W dniach 10 i 11 maja 2019 r. w Ostrówku odbył się Międzypowiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych. Z gminy Biała w Przeglądzie wzięły udział dwa zespoły śpiewacze.

Zobacz więcej  12 kwietnia 2019 r. w miejscowości Łyskornia oficjalnie otwarto kort tenisowy i siłownię napowietrzną. Obiekty te powstały dzięki otrzymanym dofinansowaniom z Urzędu Marszałkowskiego oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Wieluńsko-Sieradzka".

Zobacz więcej...

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Modernizacja budynku...

               © 2013 hobby_TOT all right reserved   


Nasza witryna internetowa nie używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Nie wykluczmy jednak możliwośći korzystania z takich plików przez serwery i dodatki internetowe z których możemy korzystać. Każdy może zaakceptować pliki cookies korzystająć z domyślnych ustawień swojej przeglądarki, ma również możliwość ich zablokowania.