s Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w BiaŁejWydarzenia 2017 r.


WAKACJI NADSZEDŁ CZAS...


Uroczyste zakończenie roku to dla każdego ucznia chwila niezwykle radosna, niosąca za sobą trud dziesięciu miesięcy nauki, jednocześnie jednak rozpoczynająca okres dwumiesięcznej zabawy, rozrywki i beztroski.

Jak co roku, dzień ten uczniowie PSP w Młynisku rozpoczęli mszą świętą w kościele parafialnym. Następnie wszyscy zebrali się w murach szkoły, gdzie Dyrektor szkoły i wychowawcy poszczególnych klas wręczyli dyplomy, nagrody książkowe zakupione przez Radę Rodziców i wyróżnienia za osiągnięcia w nauce oraz udziały w konkursach.

Uczniowie systematycznie oszczędzający w SKO otrzymali nagrody ufundowane przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Wieluniu. Dziesięciu "Najlepszych Pożeraczy Książek" odebrało nagrody książkowe za wysokie osiągnięcia w czytelnictwie przyznane przez biblioteki: publiczną i szkolną. Ogromną niespodzianką były nagrody książkowe, rzeczowe i słodycze od Radnego Rady Powiatu Pana Grzegorza Mielczarka, który był honorowym gościem uroczystości. Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 uświetniła część artystyczna pt. "Wakacje tuż, tuż" w wykonaniu dziewcząt i chłopców a przygotowana pod czujnym okiem wychowawczyni klasy V.

Pan Grzegorz Mielczarek, dyrektor szkoły, grono pedagogiczne i panie bibliotekarki podziękowali uczniom za wysiłek włożony w proces dydaktyczny, natomiast rodzicom za ich zaangażowanie w działalność szkoły, życząc wszystkim udanych, bezpiecznych i słonecznych wakacji!

01 02
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 virtuemart lightbox galleryby VisualLightBox.com v5.9               © 2013 hobby_TOT all right reserved