Wydarzenia 2017 r.


Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury dla Orkiestry Dętej Naramice


W czwartek 26 października 2017 roku w Łódzkim Domu Kultury w Łodzi odbyła się uroczysta Gala wręczenia Nagród Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury. Wśród 32 laureatów znalazła się Orkiestra Dęta Naramice. Fakt ten ma szczególny wyraz w świetle zbliżającego się 100-lecia działalności Orkiestry.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur wraz z Marszałkiem Województwa Łódzkiego Witoldem Stępniem wręczyli przedstawicielom Orkiestry symboliczny czek opiewający na kwotę 6.000,00 zł. Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury to prestiżowe wyróżnienie, przyznawane za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Wszystkim członkom orkiestry składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy satysfakcji z działalności społecznej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Powiększ...


               © 2013 hobby_TOT all right reserved