Wydarzenia 2018 r.


Sukces Zespołu Śpiewaczego z Białej


16 października 2018 r. w Łódzkim domu Kultury odbyła się uroczysta Gala wręczenia Nagród Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury.

W bieżącym roku samorząd wojewódzki za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniana i ochrony dóbr kultury przyznał nagrodę Zespołowi Śpiewaczemu Biała. Dla Zespołu jest to szczególne wyróżnienie, gdyż w bieżącym roku zespół obchodzi 40 - lecie swojego powstania. Panie z Zespołu poczuły się w tym tak ważnym dla Nich roku szczególnie docenione.

Symboliczny czek na kwotę 4.000,00 zł. Zespołowi wręczyli Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Marek Mazur wraz z Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego Arturem Bagieńskim.

Paniom w tej pięknej uroczystości towarzyszyli: Przewodnicząca Rady Gminy w Białej - Pani Małgorzata Pichlak, Radny Rady Powiatu Wieluńskiego - Pan Grzegorz Mielczarek oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej - Pani Katarzyna Pichlińska.

Wszystkim członkiniom Zespołu Śpiewaczego z Białej serdeczne gratulujemy oraz życzymy dalszej długiej owocnej pracy i satysfakcji tego co osiągają oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.               © 2013 hobby_TOT all right reserved