Wydarzenia 2018 r.


OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W ŁYSKORNI


"Bóg, Honor, Ojczyzna"- pod takim hasłem rozpoczęliśmy uroczystości związane z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Na początku połączyliśmy się z całym narodem we wspólne śpiewanie Hymnu Narodowego. Byliśmy dumni, że jesteśmy Polakami. Patriotyczne wiersze deklamowały dzieci i młodzież z Łyskorni. Członkowie Orkiestry Dętej - Patrycja Szczęsna i Tobiasz Miś zagrali dwa utwory muzyczne - "Pierwszą Brygadę" i "Ciszę".

Po zakończeniu mszy św. wszyscy udaliśmy się na plac przy Gminnym Centrum Informacji. Tam przedstawiciele najstarszej generacji wsi w osobach Pani Marii Rzeźnik, Pani Lucyny Bednarek i Pana Władysława Rzepeckiego, ale i najmłodszego pokolenia - Zuzanny Mikoś i Mikołaja Kulczyńskiego posadzili "Dąb Wolności" - symbol siły i niepodległości Polski. Poświęcenia dębu i pamiątkowego kamienia dokonał proboszcz parafii ks. Józef Ogorzały. Cała uroczystość odbyła się w asyście mieszkańców i wszystkich organizacji działających w sołectwie. Byliśmy również świadkami uhonorowania dh Kazimierza Pawełczyka złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa.

Pamiątkowy kamień został ofiarowany przez Celinę i Grzegorza Siwików, natomiast tablicę okolicznościową zamontował Mateusz Siwik. Uroczystość ta była hołdem dla tych, którzy wierzyli, że "Jeszcze Polska nie zginęła" i którzy byli "Semper Fidelis" (zawsze wierny).

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 light box code videoby VisualLightBox.com v5.9


               © 2013 hobby_TOT all right reserved