Wydarzenia 2019 r.


Międzypowiatowy Przegl±d Zespołów ¦piewaczych


W dniach 10 i 11 maja 2019 r. w Ostrówku odbył się Międzypowiatowy Przegl±d Zespołów ¦piewaczych. Organizatorem Przegl±du był Łódzki Dom Kultury wraz Gminnym O¶rodkiem Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku.

Przegl±d miał formę konkursu w którym rywalizowało - 22 zespoły ¶piewacze, 7 solistów oraz 8 prezentacji w kategorii mistrz - uczeń.

Jury w składzie:
- dr Ewa Sławińska-Dahlig - entomuzykolog z ŁDK,
- Małgorzata Dziurowicz-Kaszuba - etnograf z Sieradza,
- Tomasz Spychała - etnograf z Wielunia,

musiało podj±ć bardzo trudne decyzje, gdyż wszystkie występy i prezentacje były bardzo wyrównane.
Z gminy Biała w Przegl±dzie wzięły udział dwa zespoły ¶piewacze: Zespół ¦piewaczy Biała i Zespół ¦piewaczy "Naramianki" z Naramic. Zespół z Naramic zdobył w Przegl±dzie II miejsce i nagrodę w kwocie 200,00 zł, zespół z Białej - III miejsce i nagrodę w kwocie 150,00 zł.

Zobacz pełny protokoł Jury


               © 2013 hobby_TOT all right reserved