Wydarzenia 2019 r.


Otwarcie sali Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni


Po zakończeniu prac remontowych w sali Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni, 16 maja 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie, w którym udział wzięli zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele władz gminy: Wójt Gminy Biała Aleksander Owczarek, Sekretarz Gminy Biała Henryka Stempień, Skarbnik Gminy Biała Agnieszka Krzemińska oraz Przewodnicząca Rady Gminy Biała Barbara Pawełczyk. Na uroczystości nie zabrakło również Radnego Rady Powiatu Grzegorza Mielczarka, Sołtys Sołectwa Łyskornia Marty Żbik oraz Pracowników Obsługi Urzędu Gminy Biała bezpośrednio związanych z przeprowadzeniem remontu.

Ta ważna uroczystość połączona została z przypadającymi na miesiąc maj Dniami Bibliotekarza i Działacza Kultury. W związku z tym szczególnym dla bibliotekarzy i działaczy kultury świętem, życzenia na ręce pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej złożyli Wójt Gminy Aleksander Owczarek oraz Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Pawełczyk.

Spotkanie odbyło się przy słodkim poczęstunku - okazjonalnym pięknym torcie - kawie i herbacie, w bardzo przyjemnej atmosferze. 

01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 light box code videoby VisualLightBox.com v5.9               © 2013 hobby_TOT all right reserved