Wydarzenia 2019 r.


XXI Powiatowy Przegląd Folkloru Ziemi Wieluńskiej
im. Marka Dery


2 czerwca 2019 r. w Osjakowie odbył się zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Gminę Osjaków oraz Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie XXI Powiatowy Przegląd Folkloru Ziemi Wieluńskiej im. Marka Dery. Na Przeglad przybyła rekordowa liczba zespołów, wśród nich Zespół Śpiewaczy z Białej i Zespół Śpiewaczy "Naramianki" z Naramic.
Zespół z Białej wykonał:
1. U Jeziorecka,
2. Hej tam pod lasem,
3. Usnyła Kasińka po Lilijum,
4. Na Grodzisku.

Zespół z Naramic wykonał:
1. Oj stary, jo se stary,
2. W Naramicach mi się,
3. Dziadku, dzidku.
Przegląd nie miał formy konkursu, wszystkie występujące Zespoły i Kapele otrzymały okolicznościowe dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe.
               © 2013 hobby_TOT all right reserved