Wydarzenia 2020 r.


Odsłonięcie uzupełnionych tablic upamiętniających weteranów walk i wojen o niepodległość i granice odradzającej się Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1914 – 1921


2 listopada 2020 r. na 3 cmentarzach parafialnych w Białej, Łyskorni i Naramicach zostały odsłonięte uzupełnione tablice upamiętniające weteranów walk i wojen o niepodległość i granice odradzającej się Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1914 - 1921. Odsłonięcie tablic to pokłosie inicjatywy, z którą wystąpił Wójt Gminy Biała - Pan Aleksander Owczarek w lutym 2018 r. "Ocalmy od zapomnienia - świadectwo patriotyzmu przodków".

100. Rocznica Bitwy Warszawskiej to doskonała okazja, aby tablice odsłonięte w 2018 r. uzupełnić o nazwiska przodków, których rodziny wtedy nie zdążyły wypełnić ankiet i zgłosić swoich najbliższych do umieszczenia na tablicach. W 2020 roku nowe ankiety wpłynęły, dzięki którym można było na tablicach umieścić nowe nazwiska i uaktualnić już istniejące.

W Białej tablica została uzupełniona o 3 nazwiska, w Łyskorni o 4 nazwiska a w Naramicach o 1 nazwisko. Uroczystości ze względu na panującą epidemię i ograniczenia w zgromadzeniach były bardzo skromne, udział wzięli Wójt Gminy Biała - Aleksander Owczarek, nauczyciel historii w Publicznej Szkole Podstawowej w Białej - Damian Orłowski, Przewodnicząca Rady Gminy w Białej Barbara Pawełczyk, radni Anna Kiczka i Krzysztof Woszczyk, radny powiatu wieluńskiego Grzegorz Mielczarek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej - Katarzyna Pichlińska. Na wszystkich cmentarzach odsłonięcia dokonali członkowie rodzin, których nazwiska zostały umieszczone na uaktualnionych tablicach, księża z Parafii w Białej - Mirosław Rapcia, Łyskorni - Józef Ogorzały i Naramicach - Wojciech Szulakiewicz , poświęcili tablice.

Przedstawiciele mieszkańców gminy Biała i Rady Gminy złożyli okolicznościowe wiązanki kwiatów oraz zapali znicze.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 photo gallery codeby VisualLightBox.com v5.9               © 2013 hobby_TOT all right reserved