Wydarzenia 2020 r.


Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020


Jest Nam bardzo miło poinformować, że Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020". Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.
Całkowita kwota wydatków na realizację zadania wynosi 29.100 zł..
Dofinansowanie z Instytutu Książki to kwota 24.700 zł..
Wkład własny 4.400 zł..

W ramach przyznanego dofinansowania zostaną zakupione :
  • 6 zestawów komputerów stacjonarnych,
  • 6 bezprzewodowych czytników kodów,
  • 6 MS Office - oprogramowanie.
Zakupiony sprzęt zostanie rozdysponowany w bibliotekach gminy Biała.


"Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020". Wnioski rozpatrzone pozytywnie, poz. 49


               © 2013 hobby_TOT all right reserved