Informacje różne
O naszej witrynie
W końcu kwietnia 2017 r. podjęto rozmowy w sprawie budowy witryny internetowej "Korsarze - Żeglarska Brać".
Rozmów z ewentualnym webmasrerem podjął się kol. Andrzej Kacała. Przedstawiamy do dyskusji jej ewentualny wygląd i podstawoo nawigację.


Pod tą zakładką będą przedstawiane krótkie informacje, newsy, o tym co było, jest i będzie się działo wśród Żeglarskiej Braci. Zamiesczane będą w miarę otrzymywanych informacji. Najstarsze będą kasowane.