Imieniny:    
Trzy rocznice
Trzy rocznice


  
TRZY ROCZNICE


Rok szkolny 2012/2013 jest dla Szkoły Podstawowej w Niedzielsku rokiem trzech ważnych rocznic:
 • 90-lecie istnienia szkoły.
 • 100-lecie powstania cukrowni "Wieluń".
 • 100-lecie śmierci Władysława Bełzy.

 • Rocznica I - 1912 - 2012 - 100-lecie powstania Cukrowni "Wieluń".

  W 1912 roku na terenie wsi Niedzielsko została oddana do użytku fabryka cukru - cukrownia. Nadano jej imię miasta Wielunia. Grunty pod jej budowę ze swego majątku wydzieliła dziedziczka majątku ziemskiego w Niedzielsku, Pani Felicja Rymarkiewiczowa. Cukrownia istniała do 2003 roku, pozostając do ostatniego dnia zakładem opiekuńczym szkoły.

  Rocznica II - 1923 -2013 - 90-lecie istnienia szkoły.

  Już w 1920 roku przy Cukrowni "Wieluń" w Niedzielsku funkcjonowała i pozostawała pod jej opieką szkoła powszechna. Była to jednoizbowa szkoła o jednym nauczycielu. Również w Bieniądzicach istniała szkoła powszechna, która w 1923 została przeniesiona do Niedzielska tworząc wspólną placówkę dla dzieci z Urbanic, Niedzielska, Stawu, Bieniądzic i Cukrowni stanowiąc podwaliny pod szkołę obecną. W 1928 roku nabyto pod budowę nowej szkoły plac na polach gromadzkich Bieniądzic i przystąpiono natychmiast do pracy. Budowę finansowo wspomagała dziedziczka Rymarkiewiczowa i Cukrownia "Wieluń". Szkołę oddano do użytku w 1932 roku, nowy dyrektor został powołany w 1933 r., a szkoła otrzymała nazwę "Publiczna Szkoła Powszechna w Niedzielsku". W tym to miejscu szkoła stoi i funkcjonuje od 80 lat, a 40 lat temu, w latach 1971/72, została poddana przebudowie i modernizacji. Szkoła łączy społeczność lokalną, pobliskie wsie i miasto od ponad 90-ciu lat.

  Rocznica III - 1913 - 2013 - 100-lecie śmierci Władysława Bełzy.

  Władysław Bełza, syn Józefa Bełzy z Masłowic koło Wielunia i Teofili Ostrowskiej urodzonej w Dąbrowie koło Wielunia, urodził się w Warszawie w 1847 r., a zmarł we Lwowie w 1913 r. Władysław Bełza nazywany jest poetą małych Polaków. Pisał on opowiadania, gawędy i wiersze dla dzieci, najczęściej o tematyce patriotycznej. Z jego wielkiego dorobku znany jest właściwie tylko jeden wiersz, napisany w 1900 roku "Katechizm polskiego dziecka - Kto ty jesteś - Polak mały...". Za to od kilku pokoleń zna go na pamięć prawie każdy "Polak mały". Sam autor został jednak niemal zapomniany.


  W tym to własnie "roku trzech rocznic",
  Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
  oraz społeczność szkolna postanowiła ustanowić
  Patrona Szkoły oraz ufundować sztandar.