Imieniny:    
Historia Szkoły
Historia Szkoły Podstawowej w Niedzielsku


Uwagi wstępne

Podstawowym źródłem, na którym oparliśmy historię szkoły jest "Kronika Szkoły" opracowana w 1974 roku. Korzystając z innych źródeł oraz wspomnień natknęliśmy się na szereg różnic i niejasności, innych wersji tych samych wspomnień i wydarzeń.
Jedna z nich mówi, że jeszcze w 1933 roku prowadzono w szkole prace budowlane - wykańczano jedną klasę i mieszkanie dla nauczyciela, dyrektor szkoły został powołany w 1933 roku, a jeszcze w 1936 roku starano się o pozyskanie funduszy na prace wykończeniowe. Przyjmujemy jednak, że zgodnie z "Kroniką" szkoła została ukończona i oddana do użytku w 1932 r.
Pamiętajmy, że była ona budowana wbrew woli ówczesnych władz, samowolnie, a prostowanie nieścisłości, które trudno po tylu latach zweryfikować, nie było naszą intencją.

Adam Ustyniak, Zbigniew Rasiewicz.