Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z 18 czerwca 2009 r. zawiera przepisy, które chronią użytkowników telefonów komórkowych podróżujących na terenie Unii Europejskiej.

Rozporządzenie określa zasady opłat w roamingu regulowanym tj. na terytorium 27 państw członkowskich. Warunkuje przede wszystkim:

a) maksymalną opłatę za połączenie w ramach eurotaryfy:
- od 1 lipca 2010 r. w przypadku połączeń inicjowanych przez abonenta opłata nie może przekroczyć 0,39 euro (bez VAT),
- w przypadku połączeń przychodzących opłata nie może przekroczyć 0,15 euro (bez VAT).

b) maksymalną opłatę w ramach eurotaryfy SMS:
Od 1 lipca 2010 r. cena SMS-a wysłanego w roamingu nie może przekroczyć 0,11 euro (bez VAT).
Dla abonentów korzystających z roamingu eurotaryfa została aktywowana automatycznie. Wyjątkiem są abonenci, którzy wcześniej dokonali świadomego wyboru innej dostępnej taryfy roamingowej u swojego operatora.

c) opłaty z tytułu usług transmisji danych:
Operatorzy zobowiązani są do udzielania abonentowi automatycznie informacji o fakcie korzystania w danej chwili z usługi transmisji danych w roamingu oraz o koszcie takiej usługi. Dodatkowo, od 1 marca 2010 r. operatorzy zobowiązani są :

  • oferować użytkownikom limity cenowe dla transmisji danych, tzw. „cut off limits",
  • zapewnić możliwość celowego, bezpłatnego wyboru usługi informowania o skumulowanych wartościach za korzystanie z usług transmisji danych, które mogą zostać przedstawione np. kwotowo lub ilościowo.

W tym celu operator udostępnia jeden lub kilka maksymalnych limitów finansowych, które odpowiadają określonej ilości danych do wykorzystania przez użytkownika. Jednym z takich limitów w trakcie jednego okresu rozliczeniowego jest domyślny próg finansowy, który maksymalnie wynosi 50 euro (bez VAT). Alternatywnie limity mogą zostać określone również w ilości dostępnych do wykorzystania danych (np. 5 MB, 10 MB) pod warunkiem, że abonent zostanie poinformowany o opłatach odpowiadających tym limitom.
Domyślny limit ma zastosowanie wobec wszystkich użytkowników, którzy nie wybrali innej dostępnej opcji.
Po wykorzystaniu 80 % dostępnego limitu cenowego lub ilościowego, operator macierzysty jest zobowiązany przesłać stosowne powiadomienie. Po wykorzystaniu całego dostępnego limitu użytkownik dokona wyboru czy chce dalej korzystać z usługi, czy tez transfer danych ma zostać wstrzymany. Operator jest zobowiązany również informować użytkownika o kosztach związanych z transmisją danych w roamingu.
Rozporządzenie określa także opłatę hurtową za przesłanie 1 Mb danych: 0,80 euro.

d) zasady odbierania wiadomości głosowych:
Operatorzy nie pobierają opłat od użytkowników z tytułu odbierania przez nich wiadomości głosowych dostarczanych w roamingu.

e) obowiązek naliczania sekundowego.
Od 1 lipca 2009 r. rozporządzenie nakłada na operatorów obowiązek przejścia na naliczanie sekundowe opłat za połączenia wykonywane z zagranicy i połączenia otrzymywane za granicą, z zastrzeżeniem, że naliczanie sekundowe może nastąpić od razu lub po upływie maksymalnie pierwszych 30 sekundach połączenia wykonywanego z zagranicy.  Oznacza to, że naliczanie sekundowe powinno zacząć obowiązywać najpóźniej od 31 sekundy połączenia wychodzącego.

O czym warto wiedzieć przed wakacjami wspólnie przypominają: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Główny Inspektorat Sanitarny, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Ubezpieczonych, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskie Centrum Konsumenckie oraz Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie.

żródło: http://www.uke.gov.pl

 
wbi.pl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates