Wieluń miastem pokoju PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 
Wiadomości
Wpisany przez Administrator   
środa, 07 lipca 2004 03:00

Wieluń to miasto w województwie łódzkim, na krańcu Wyżyny Wieluńskiej. Jest siedzibą powiatu wieluńskiego oraz gminy Wieluń. Tu krzyżują się krajowe i międzynarodowe szlaki komunikacyjne. Miasto oddalone jest od Warszawy o 220, od Wrocławia o 122, a od Częstochowy o 70 kilometrów. Gmina Wieluń posiada wiele cech unikalnych. Jest w niej wiele ciekawych obiektów architektonicznych i przyrodniczych. Jednym z zabytków jest dawne kolegium pijarskie, w którego pomieszczeniach zajmowanych dziś przez bank zachowały się polichromie z 1801 r. W skład zespołu zabudowań kolegium wchodzi kościół pod wezwaniem św. Józefa. Zachowała się również okazała gotycko-barokowa bryła kościoła Nawiedzenia NMP, dawniej klasztoru augustiańskiego. Interesujący jest też kościół i klasztor franciszkanów zbudowany w stylu barokowym, o rokokowym wystroju wnętrza.

Wieluń jest ważnym zabytkiem urbanistyki polskiej z zachowanym układem średniowiecznym, opartym na zasadzie wrzeciona. W obrębie dawnych murów obronnych rozwinęło się historycznie ukształtowane centrum z szeregiem zabytków oraz zróżnicowanych akcentów wysokościowych. Największym kompleksem zieleni w mieście jest Lasek Komunalny, zajmujący ponad 30 ha. W jegoczęści wyodrębniono Wieluński Ogród Botaniczny. W Wieluniu działają dwa baseny: oblegane latem kąpielisko miejskie oraz 25-metrowy basen kryty.


Wieluń to miasto w województwie łódzkim, na krańcu Wyżyny Wieluńskiej. Jest siedzibą powiatu wieluńskiego oraz gminy Wieluń. Tu krzyżują się krajowe i międzynarodowe szlaki komunikacyjne. Miasto oddalone jest od Warszawy o 220, od Wrocławia o 122, a od Częstochowy o 70 kilometrów. Gmina Wieluń posiada wiele cech unikalnych. Jest w niej wiele ciekawych obiektów architektonicznych i przyrodniczych. Jednym z zabytków jest dawne kolegium pijarskie, w którego pomieszczeniach zajmowanych dziś przez bank zachowały się polichromie z 1801 r. W skład zespołu zabudowań kolegium wchodzi kościół pod wezwaniem św. Józefa. Zachowała się również okazała gotycko-barokowa bryła kościoła Nawiedzenia NMP, dawniej klasztoru augustiańskiego. Interesujący jest też kościół i klasztor franciszkanów zbudowany w stylu barokowym, o rokokowym wystroju wnętrza.

Wieluń jest ważnym zabytkiem urbanistyki polskiej z zachowanym układem średniowiecznym, opartym na zasadzie wrzeciona. W obrębie dawnych murów obronnych rozwinęło się historycznie ukształtowane centrum z szeregiem zabytków oraz zróżnicowanych akcentów wysokościowych. Największym kompleksem zieleni w mieście jest Lasek Komunalny, zajmujący ponad 30 ha. W jegoczęści wyodrębniono Wieluński Ogród Botaniczny. W Wieluniu działają dwa baseny: oblegane latem kąpielisko miejskie oraz 25-metrowy basen kryty.

Prawa miejskie Wieluń uzyskał w 1283 roku. Zatem rok 2008 to dla miasta 750-lecie istnienia. Główne uroczystości odbyły się 14 i 15 czerwca. Mieszkańcy mogli wziąć udział w widowisku historycznym „Klepsydra zdarzeń”, które zostało napisane specjalnie z okazji jubileuszu, wzięli w nim udział zawodowi aktorzy teatralni oraz uczniowie wieluńskich szkół. Odbywały się też koncerty, zabawy, pokazy, wystawy.

Miasto jest dobrze uprzemysłowione. W ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miejskiego w Wieluniu zarejestrowanych jest ponad 2,5 tysiąca podmiotów gospodarczych. Swoją siedzibę mają tu firmy cukrownicza, lakiernicza, produkujące świece oraz artykuły z tworzyw sztucznych. W 2007 roku koreańska firma otworzyła tu zakład produkcji części do telewizorów ciekłokrystalicznych.

Gmina Wieluń nawiązała kontakty partnerskie z dwoma miastami z Republiki Federalnej Niemiec: Adelebsen (Dolna Saksonia), Osterburg (Saksonia) oraz z irlandzkim Letterkenny.

Wieluń to gmina prowadząca sprawną politykę informacyjną. Już w 1994 roku pojawiło się Radio Ziemi Wieluńskiej. Objęło swoim zasięgiem ponad 400 000 słuchaczy w promieniu 60 kilometrów. Miejscowa Telewizja Kablowa emituje regularny program weekendowy informując o najważniejszych wydarzeniach w mieście i regionie. Natomiast cztery lokalne tygodniki zapewniają szerokie spektrum wiadomości społecznych, gospodarczych, politycznych i sportowych.

Miasto monitorowane jest przez 14 kamer. Centrum sterowania i obserwacji ściśle współpracuje z Komendą Powiatową Policji. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów system monitoringu będzie rozbudowywany.

Wieluń, jedno z najstarszych miast, o bogatej historii, będące w przeszłości miejscem pobytu głów koronowanych, szczyci się takimi luminarzami nauki i kultury jak Hieronim z Wielunia - pierwszy w dziejach polskiej kultury tłumacz drukowanych fragmentów Pisma Świętego na język polski, gorący orędownik polskiej mowy w życiu publicznym, ojciec polskiego języka artystycznego i poeta polskiego renesansu, Michał z Wielunia - dziekan Wydział Artystycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w XVI wieku, Jan Długosz - autor monumentalnego dzieła historycznego „Roczniki - czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego”, czy ojciec Hilary z Wielunia, nauczyciel wieluńskiego Kolegium Pijarskiego, który zapisał się w polskiej kulturze skomponowaniem jednej z pierwszych symfonii w historii światowej muzyki. W XVI wieku, poeta i tłumacz Andrzej Trzeciewski pisał „Szczęśliwy Wieluń, który chlubi się tylu znakomitymi synami”. Do plejady tych wspaniałych postaci, które rozsławiły Wieluń i złotymi zgłoskami zapisały się na kartach królewskiego grodu i polskiej kultury, należy Wojciech Siudmak, współczesny artysta, którego twórczość jest szeroko znana w świecie.

Siudmak, Honorowy Obywatel Miasta, jest autorem inicjatywy szerzenia harmonii i pokoju. Polega ona na ufundowaniu rzeźby „Wieczna Miłość”, która zostanie przekazana w darze Wieluniowi, miastu rodzinnemu Artysty. Monument przedstawia zbliżone do siebie twarze kobiety i mężczyzny, przypominające dwie połączone planety. Ludzki wizerunek każdej planety niesie w sobie ideę bliskości, zrozumienia i piękna, symbolizując harmonię Wszechświata. Prawie trzymetrowa rzeźba, stojąca na dwumetrowym cokole będzie nie tylko interesującym elementem dekoracyjnym, ale nade wszystko intelektualnym ogniwem łączącym Wieluń z innymi miastami pokoju. Będzie niosła głębokie filozoficznie przesłanie dla innych narodów i państw dążących do międzynarodowej solidarności w zachowaniu światowego pokoju i harmonii uniwersalnej.

Niezmiernie ważny aspekt o wymowie międzynarodowej wiąże się z najnowszymi, jakże tragicznymi dziejami miasta. Wieluń to pierwsza ofiara rozpętanej przez hitleryzm II wojny światowej, zburzony niemal doszczętnie w pierwszej godzinie pierwszego dnia wojny – atak na Wieluń nastąpił pięć minut przed pierwszym strzałem niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein na Westerplatte. Jest więc swego rodzaju Guernicą Europy Środkowej. Należy, obok Hiroszimy i Nagasaki, do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Pokoju. Temu miastu przypada szczególna rola promowania idei pokoju, pojednania narodów i spojrzenia w przyszłość.

W bliskiej perspektywie Wieluń mógłby stać się inicjatorem akcji zmierzającej do utworzenia muzeum rzeźby w plenerze. Początkiem będzie odlana w brązie rzeźba. Stanie w obrębie starego miasta na granitowej promenadzie, która stworzy syntezę gwiezdnego układu, gdzie główne gwiazdy i planety będą wmontowanymi w granit świetlnymi punktami. Tekst słynnego pisarza J.C. Dunyach’a, który ujmuje filozoficzne przesłanie dzieła, będzie umieszczony na płycie z brązu, podobnie jak nazwiska darczyńców i mecenasów. Kopia tej rzeźby zostanie przekazana, jak w sztafecie, dla następnego miasta pokoju - Guernicy, Nagasaki, Hiroszimy... Z kolei to wybrane miasto powierzy swojemu artyście wykonanie następnej rzeźby, która zostanie wzniesiona w tym mieście, a jej kopia będzie przekazana Wieluniowi i innym miastom pokoju, tworząc i wzbogacając kolekcję muzeum monumentalnej rzeźby o tematyce harmonii i pokoju.

Miniatura tej rzeźby - statuetka - stanie się symbolem nagrody pokoju, przyznawanej raz w roku przez specjalnie powołany w tym celu międzynarodowy komitet honorowy. W skład jury wejdą najwybitniejsi przedstawiciele różnych dziedzin nauki i sztuki. Podczas specjalnej uroczystości oficjalne władze wręczą nagrodę wybranej osobistości za jej wkład na rzecz pokoju Będzie to udział Wielunia w propagowaniu idei pokoju, harmonii i pozytywnych perspektyw ludzkości.

Etymologia: Wieluń po raz pierwszy wymieniony został w dokumencie z 1282 r. w formie Velun (Vilin). Próbę wytłumaczenia nazwy miasta spotykamy w siedemnastowiecznej legendzie, która przechowywana jest w księgach wieluńskiego klasztoru augustianów. Wiąże ona nazwę Wieluń z słówkiem ‘vel’ oznaczającą obszar wilgotny, podmokły. Takie skojarzenie wydaje się uzasadnione, skoro już Długosz pisząc o Wieluniu wspomina, iż miasto było położone na terenach obfitujących w wodę.

Poprawiony: sobota, 16 kwietnia 2011 21:53
 
wbi.pl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates