Park Miejski w Wieluniu Email
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 
Wiadomości

Paw

Park Miejski w Wieluniu usytuowany jest w centrum miasta, na tak zwanej Starówce Wieluńskiej. Obejmuje powierzchnię 4,16 ha. Właścicielem parku jest Gmina Wieluń, zaś zarząd nad parkiem sprawuje Urząd Miejski w Wieluniu – Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

W centrum parku znajduje się klasycystyczny gmach wzniesiony na fundamentach zamku królewskiego z XIV wieku, zbudowanego wraz z całym systemem fortyfikacji miejskich. Zamek otoczony był fosą i stawem zasilanymi wodą z pobliskich źródeł. W jego komnatach gościli: król Władysław Jagiełło, król Kazimierz Jagiellończyk i królowa Bona, później był rezydencją siostry Zygmunta Augusta – królowej węgierskiej Izabeli, a w 1566 roku mieszkała tu Katarzyna Austriaczka, trzecia żona Zygmunta Augusta. Dziś w budynku mieści się Starostwo Powiatowe.

W obrębie parku, przy ulicy Krakowskie Przedmieście, znajduje się budynek Wieluńskiego Domu Kultury. W latach 1902-1914 była to cerkiew prawosławna wzniesiona dla potrzeb stacjonującego w mieście Piątego Dońskiego Pułku Kozaków, brygady straży granicznej, urzędników komór celnych. Po opuszczeniu Wielunia przez Rosjan, w 1914 roku, budynek przez wiele lat był opustoszały. Wykupiony w 1934 roku przez władze samorządowe, został przekształcony w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Zmianie uległa jego architektura, zdjęto bowiem kopuły, charakterystyczne dla świątyń obrządku wschodniego.

 

 
wbi.pl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates