Podatki
Podatki i rachunkowość


 • Skomplikowane prawo zabija przedsiębiorczość? Ministerstwo finansów o upraszczaniu podatków

  W ciągu ostatnich dwóch lat do ustaw podatkowych wprowadzono ponad sto zmian. W ocenie podatników niejasne prawo jest główną barierą rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Ministerstwo Finansów, choć dostrzega problem rozbieżności w wykładni przepisów, wskazuje na nowe rozwiązania. Tym razem to nie kolejne narzędzia fiskalne, lecz próba uproszczenia systemu. • Skonto za korzystanie ze split payment

  Mechanizm podzielonej płatności (split payment) jest rozwiązaniem, z którego przedsiębiorcy mogą skorzystać, ale nie muszą. Każdy jednak, kto zacznie używać rachunku VAT, będzie mógł obniżyć wartość podatku należnego fiskusowi. Rzecz w tym jednak, że takie skonto pozwala zachować w kieszeni jedynie kilkanaście złotych dopiero w sytuacji, gdy miesięczny VAT należny wyniesie kilkadziesiąt tysięcy złotych. • Działalność nierejestrowana - na czym polega i z czym się wiąże?

  W ramach wprowadzenia Konstytucji biznesu od 30 kwietnia 2018 r. funkcjonuje tzw. działalność nierejestrowana, zwana inaczej działalnością nierejestrową czy działalnością na próbę. Polega na tym, że osoba fizyczna nieprowadząca do tej pory działalności, ma możliwość jej prowadzenia bez większych formalności, do momentu gdy nie przekroczy określonej kwoty przychodów. • Selektywne zastosowanie split payment jest dowodem braku dobrej wiary podatników VAT

  Obowiązujący od lipca 2018 r. tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) w podatku od towarów i usług w sposób raczej niezamierzony doprowadzi do głębokiej przebudowy funkcjonowania tego podatku. Będzie to jednak zaskakująca rewolucja, która – jak to często bywa – zmiecie swoich autorów – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski. • Zmiany w split payment i zasadach blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego

  25 lipca 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Zasadniczym celem tej ustawy jest modyfikacja przepisów dotyczących blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego oraz mechanizmu podzielonej płatności (split payment). • Wszyscy się spieszą. Resort finansów z exit taxem, a przedsiębiorcy z ucieczką

  Przedsiębiorcy, którzy decyzje biznesowe o wyprowadzce z Polski mają już za sobą, przyspieszyli działania i chcą zmienić rezydencję podatkową jeszcze przed końcem tego roku. Powód? Exit tax, który niebawem ma być u nas wprowadzony. • Split payment w transakcjach faktoringowych

  Podmiot świadczący usługi faktoringowe, w celu uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej (przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment), musi dokonać płatności na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy wskazanego na fakturze w kwocie odpowiadającej wysokości kwoty otrzymanej na swój rachunek VAT. • Wspólnoty gruntowe muszą mieć własny NIP

  Spółka zarządzająca gruntami rolnymi lub leśnymi też składa zgłoszenie ewidencyjne do urzędu skarbowego. • Faktura korygująca a split payment

  Otrzymaliśmy fakturę od kontrahenta (np. na 100+VAT) ale jeszcze przed terminem płatności otrzymaliśmy fakturę korygującą (np. na 80+VAT) do tej faktury pierwotnej. Nasze zobowiązanie z tytułu tej transakcji się zmniejszyło. Jak zrealizować split payment w takiej sytuacji i numer której faktury wpisać w komunikacie przelewu? • Przelew na rachunek VAT przez pomyłkę? Oto konsekwencje

  Jakie konsekwencje grożą nabywcy, jeśli omyłkowo przekaże on kwotę wynikającą z faktury na rachunek VAT innego podmiotu niż sprzedawca? Co grozi podmiotowi, który otrzymał tę kwotę na rachunek VAT? Co w takiej sytuacji powinien zrobić odbiorca przelewu? • MF: Dzięki JPK wzrosła efektywność kontroli skarbowych

  Dzięki JPK wzrosła efektywność kontroli skarbowych; ciężar walki z wyłudzeniami VAT przeniósł się na etap analizy danych - tłumaczy w rozmowie z PAP dyrektor departamentu nadzoru nad kontrolami w Ministerstwie Finansów Przemysław Krawczyk. • Firmy estońskiej nie można uznać za CFC

  Spółka z o.o. z siedzibą w Estonii nie jest objęta przepisami o zagranicznych spółkach kontrolowanych (CFC) – uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. • Trwa drugi etap konsultacji cyfrowych sprawozdań

  Do 22 sierpnia można zgłaszać uwagi do zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów schematów elektronicznych sprawozdań finansowych. • Limit kosztowy bez VAT

  Limit, o którym mowa w art. 15e ustawy o CIT, dotyczy kwoty netto wydatków na usługi niematerialne nabywanych od podmiotów powiązanych – stwierdził dyrektor KIS w interpretacji zmieniającej. • Kontrola skarbowa: Fiskus chętnie korzystał z JPK

  Faktury, księgi rachunkowe oraz wyciągi bankowe w formie jednolitego pliku kontrolnego odgrywają coraz większą rolę w kontrolach skarbówki – wynika z danych przesłanych DGP przez MF.wbi.pl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates