Podatki
Podatki i księgowość


 • Jaki PIT i VAT przy sprzedaży usługi gastronomicznej w postaci obiadu z winem
  Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) prowadzi restaurację w Gdańsku, w której 14 czerwca 2021 r. niepowiązana firma X zorganizowała spotkanie biznesowe z kontrahentem. Na usługę gastronomiczną złożył się dwudaniowy obiad z winem, a jej wartość wyniosła łącznie 570 zł, w tym: usługa gastronomiczna według stawki 8 proc. (dania obiadowe) o wartości brutto 324 zł (300 zł kwota netto i 24 zł VAT) oraz usługa gastronomiczna według stawki 23 proc. (wino) o wartości brutto 246 zł (200 zł kwota neto i 46 zł VAT). Sprzedaż na rzecz firmy X została pierwotnie ujęta w kasie fiskalnej, a następnie (również 14 czerwca 2021 r.) do paragonu fiskalnego została wystawiona faktura. Papierowy oryginał paragonu fiskalnego, który zawierał NIP firmy X, został odebrany od nabywcy i dołączony do egzemplarza faktury dokumentującego tę usługę u sprzedawcy. Za nabytą usługę pracownik firmy X zapłacił 14 czerwca 2021 r. firmową kartą płatniczą. Przedsiębiorca rozlicza się na zasadach podatku liniowego, a VAT i zaliczki na PIT opłaca na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Dane ze sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej ujmuje w ewidencji sprzedaży VAT oraz podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie dobowych raportów fiskalnych. Jak przedsiębiorca powinien rozliczyć VAT i PIT z tytułu sprzedaży tej usługi gastronomicznej?

 • Raportowanie Country-by-Country: Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami
  Zasadniczy cel sprawozdawczości CbC (Country by Country Reporting) to wyeliminowanie luk w wymianie informacji pomiędzy podatnikami a administracjami podatkowymi. Ale także zwiększenie skuteczności zwalczania nadużyć podatkowych prowadzących do transferowania zysków w ramach transakcji z podmiotami powiązanymi do innych jurysdykcji, w tym w szczególności do rajów podatkowych.

 • Tarcze Antykryzysowe: Jakie ulgi podatkowe dla przedsiębiorców
  W związku z pandemią ustawodawca wprowadził wiele rozwiązań mających na celu wsparcie przedsiębiorców w okresie walki z pandemią, jak i minimalizowania jej skutków. Jedną z kategorii proponowanych rozwiązań są ulgi podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych.

 • Polski Ład a zmiany podatkowe: Kiedy rząd przedstawi projekt ustawy? Kościński podał możliwy termin
  Mamy środki, które spodziewamy się otrzymać pod koniec rok z Komisji Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy, do tego dochodzą zmiany w Polskim Ładzie, ale to są plany, które jeszcze muszą przejść przez ścieżkę zdrowia, więc nie możemy jeszcze ich uwzględnić w budżecie, który musi być oparty na twardych danych – mówił w czwartek minister finansów Tadeusz Kościński podczas „Sygnałów dnia’ w radiowej Jedynce.

 • NSA odmówił podjęcia uchwały w sprawie doręczeń
  Uchwała miała wyjaśnić, czy urzędnicy mogą doręczać decyzję o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego bezpośrednio podatnikowi, nawet gdy w postępowaniu wymiarowym reprezentuje go pełnomocnik. Ostatecznie jednak nie zapadła.

 • Celnicy będą gotowi na pakiet e-commerce [WYWIAD]
  - Nowy system AIS/e-COMMERCE ułatwi wyłapywanie wszystkich nieścisłości wynikających ze składanych zgłoszeń. Będą one potem weryfikowane - uważa Grzegorz Kozłowski, dyrektor departamentu ceł w Ministerstwie Finansów.

 • Ulga w PIT i CIT na nowe roboty przemysłowe od 2022 roku
  Ci, którzy zautomatyzują stanowiska pracy, będą mogli skorzystać z nowej preferencji na wydatki poniesione na ten cel w latach 2022–2026. Będą mogli je rozliczyć jeszcze przez sześć lat – do 2032 roku.

 • Estoński CIT szerzej dostępny. Już nie tylko dla małych i średnich spółek
  Od 2022 r. ryczałt od dochodów będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

 • TSUE: Odstąpienie od inwestycji to nie powód do cofnięcia całego odliczenia
  Nie można kazać podatnikowi zwrócić natychmiast całego podatku naliczonego z tego tylko powodu, że zamierzony projekt, dający prawo do odliczenia, nie został sfinalizowany i nie doprowadził do żadnej opodatkowanej działalności – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE.

 • Przepisy o fundacji rodzinnej nie mogą zostać na papierze
  Dotychczasowe propozycje dotyczące fundacji rodzinnej zostały uzupełnione o wiele zmian, których skutkiem będzie opodatkowanie niższe niż zakładane w oryginalnym projekcie – potwierdziło Ministerstwo Finansów w stanowisku przekazanym DGP.

 • Życie bez rajów podatkowych będzie ograniczeniem suwerenności państw
  Grupa siedmiu najbogatszych krajów świata zawarła porozumienie dotyczące reformy systemu podatkowego, które powinno doprowadzić do likwidacji rajów podatkowych. Polska zyskałaby na takiej zmianie.

 • MF obiecuje, że uprości wystawianie faktur
  Ułatwienia dotyczące fakturowania, które zniknęły z pakietu SLIM VAT 2, znajdą się w innym projekcie nowelizacji ustawy o VAT – poinformował wczoraj w mediach społecznościowych wiceminister finansów Jan Sarnowski.

 • Pakiet ulg dla innowacyjnych firm i dla inwestorów już w prekonsultacjach
  Od 2022 r. przedsiębiorcy będą mogli korzystać z preferencji wspierających ich rozwój. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt tych zmian w celu prekonsultacji.

 • Wreszcie można rozliczyć się z CIT za 2020 r.
  Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

 • Nowe deklaracje akcyzowe z e-podpisem
  Od 1 lipca br. zaczną obowiązywać nowe formularze akcyzowe. Trzeba je będzie (z jednym tylko wyjątkiem) przesyłać i podpisywać elektronicznie – wynika z opublikowanego projektu zmian.

 • Polski Ład w podatkach. Fiskus chce przyciągnąć duży kapitał
  Ministerstwo Finansów będzie obsługiwać największych inwestorów. Wyda im też „list żelazny”, w którym wskaże, jaki poziom opodatkowania ich czeka. Za pewność będą musieli jednak słono zapłacić

 • Projekt SLIM VAT 2 został znacznie odchudzony
  Z projektu nowelizacji ustawy o VAT i prawa bankowego zniknęły zapowiadane wcześniej uproszczenia dotyczące fakturowania. Dziś odbędzie się jego pierwsze czytanie w Sejmie.

 • Skoro jest przychód, to musi być i koszt jego uzyskania
  Kto wnosi wierzytelność pożyczkową do spółki w zamian za udziały lub akcje, ma prawo wykazać koszt równy wartości tej należności – orzekł wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale.

 • Zmiana zasad podatku u źródła znów odroczona
  Zmienionych dwa i pół roku temu reguł poboru daniny u źródła nie trzeba będzie stosować do końca 2021 r. – wynika z opublikowanych dwóch projektów rozporządzeń.

 • Zmiany w projekcie dotyczącym fundacji rodzinnych obniżą ich opodatkowanie
  Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione o szereg zmian na korzyść przedsiębiorców; ich skutkiem będzie niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych - zapewnia PAP Ministerstwo Finansów.

wbi.pl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates