Kultura ludowa Drukuj
Wpisany przez Administrator   

Kultura ludowa ZPK należy do regionu Ziemi Wieluńskiej.Typową wsią nadwarciańską jest Załęcze Wielkie.Do najstarszych obiektów budownictwa mieszkalneo należą nieliczne już chałupy wąskofrontowe, o dachach czterospadowych krytych słomą,zachowane w Bobrownikach,Kapitule,Załęczu Wielkim,Kamionie.Pochodzą one najczęściej z połowy XIXw.Chałupy szerokofrontowe,z dachem dwu- lub czterospadowym krytym słomą,występują jeszcze w Toporowie,Przywozie i Krzeczowie.Pochodzą one przeważnie z końca XIXw. lub początku XX w. Największy zespół stodół XIX-wiecznych zachował się w Kamionie,gdzie można również spotkać zgrupowania słomianych stert.Przetrwały tu i ówdzie drewniane kalpiczki oraz 4 drewniane młyny na Warcie: w Kępowiźnie,Przywozie,Łykowem i Kochlewie.Zachował sie jeszcze zabytkowy,miejski układ urbanistyczny Kamiona i Parzymiechów oraz dawne układy rozłogów pól. Na terenie ZPK gwałtownie zanikają niektóre elementy kultury ludowej,np.obrzędy i zwyczaje,sztuka ludowa i tradycyjne budownictwo.
Przykładem prymitywnego budownictwa przemysłowego są wapienniki,czyli piece do wypalania wapna,reprezentujące technologię z początku XXw.Czynne wapienniki zachowały sie na górach: Draby,Buki,Krzemionki i Raciszyn. Ludność zamieszkująca ZPK ma też własne legendy i podania: o skarbach zakopanych w lasach,o demonach leśnych,wodnych i polnych,a najwięcej o Górze Świętej Genowefy.W pamięci starszych ludzi odzywają się wspomnienia dawnych zdarzeń,być może praktyk kultowych na tym silnie eksponowanym pagórze,zaś powstanie wąskiej bramy skalnej pomiędzy górami Świętej Genowefy i Wapiennikami,przez którą przepływa Warta,lud przypisuje diabelskim praktykom,zmierzającym do zbudowania tamy i zatopienia wsi i Działoszyna.