Organizacja
 
Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2017 r.

W piątek 19 maja 2017 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. Zebranie otworzył i przywitał zebranych prezes WTN - dr Zdzisław Włodarczyk.

W czasie swojego wystąpienia omawiającego działalność w minionym okresie, prezes zwrócił m.in. uwagę, że w 2016 r., WTN wydało pięć pozycji książkowych:

- Duchowieństwo ziemi wieluńskiej na przełomie XV i XVI wieku,
- Blisko i daleko. Sympozjum regionalistów - Praszka 2015,
- Wieluński Słownik Biograficzny, tom 3,
- Rocznik Wieluński, tom 16,
- Analecta dominiciana. Szkice z dziejów Zakonu Braci Kaznodziejów w Polsce Środkowej (XIII - XVIII w.)

Odbyły się również dwie konferencje naukowe:
- II Sympozjum Regionalistów - Praszka 2016
- KONOPNICA - NASZE MIEJSCE, NASZE DZIEDZICTWO. Archeologia - historia - architektura - sztuka.

W swym wystąpieniu Prezes podał wiele przykładów działalności członków Towarzystwa oraz echa tej działalności w różnych środowiskach.

Zgodnie ze Statutem, co dwa lata odbywają się wybory Prezesa, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Zebrani w tajnym głosowaniu dokonali wyboru tych organów, przedstawiamy wyniki głosowania:

Prezesem ponownie został Zdzisław Włodarczyk.

Skład Zarządu: Joanna Gradowska, Jarosław Petrowicz, Zbigniew Szczerbik, Tadeusz Grabarczyk, Anna Cieślak, Piotr Zawada, Jan Książek, Lubomira Tyszler.

Skład Komisji Rewizyjnej: Wacław Urbaniak, Henryk Wojcieszak, Jadwiga Szromik, Krzysztof Witczak, Małgorzata Walczak.

Podział zadań w ramach Zarządu i Komisji Rewizyjnej będzie znany po ich ukonstytuowaniu się.

Pełne sprawozdanie z Zebrania jest dostępne w siedzibie Towarzystwa.

wtn17-01 wtn17-02
wtn17-03 wtn17-04 wtn17-05 wtn17-06 wtn17-07 wtn17-08 wtn17-09 wtn17-10 wtn17-11 wtn17-12 wtn17-13 wtn17-14 wtn17-15 wtn17-16 wtn17-17 wtn17-18 wtn17-19 wtn17-20 wtn17-21 wtn17-22 wtn17-23 wtn17-24 wtn17-25 wtn17-26 wtn17-27 wtn17-29 wtn17-30 virtuemart lightbox galleryby VisualLightBox.com v5.9Informacje podstawowe


  do góry