Wydarzenia
 
Interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. "Ludzie wojny"

W dniach 7-8 czerwca 2018 roku odbywała się w Łodzi interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. "Ludzie wojny". Jej celem była m.in. prezentacja postaci, które zapisały się na kartach historii wojen - bohaterów i zdrajców, wybitnych wodzów i nieudaczników, osób znanych i tych pozostających dotąd w cieniu, zwycięzców i pokonanych. Głównym organizatorem spotkania był Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego. W formułę konferencji wpisywały się się również wystąpienia prezentujące rolę polityków w konfliktach zbrojnych. Problematyka konferencji dopuszczała wystąpienia będące swego rodzaju portretem zbiorowym, jak np. studia poświęcone: formacjom wojskowym, garnizonom, uczestnikom wybranych kampanii, kadrze dowódczej. Portret wojownika obejmuje również służbę w okresie pokoju.

Jednym z organizatorów konferencji był prof. T. Grabarczyk (członek zarządu WTN). Ponadto przedstawił referat pt. "Rotmistrzowie armii królewskiej w latach 1477-1479". W obradach wziął również udział dr Z. Włodarczyk, który zapoznał zebranych z "Życiem garnizonowym w miasteczkach Prus Południowych". W ciągu dwóch dni obrad wysłuchano 60 referatów przedstawionych zarówno przez uznanych naukowców jak i młodych badaczy reprezentujących 24 instytucje naukowe. Efektem konferencji będzie tom studiów ("Acta Universitatis Lodziensis"), w którym przedstawione zostaną wyniki badań. W tomie 29/2017 tego periodyku (red. Jarosław Kita, Magdalena Pogońska-Pol) przedstawiono teksty wygłoszone na konferencji poprzedniej (czerwiec 2017). Znalazły się w niej m.in. prace T. Grabarczyka ("Suchą stopą" czy "skacząc w fale". Przekraczanie rzek przez wojska polskie od XI do początku XVI wieku) oraz Z. Włodarczyka pt. Translokacja eskadronu majora von Granera (4. pułk huzarów ks. Eugena von Württemberga) z Bolesławca do Radomska (1804)
  do góry