Wydarzenia
 
Doroczne zebranie sprawozdawcze WTN

25 maja 2018 r. odbyło się doroczne zebranie sprawozdawcze WTN. Jednym z ważniejszych punktów programu było wręczenie nagród im. Jana Długosza, przyznawanych przez Towarzystwo za szczególne zasługi w prezentacji przeszłości historycznej ziemi wieluńskiej (vide: zakładka Laureaci Nagrody im. Jana Długosza) otrzymali je: dr Ewa Jóźwiak (Warszawa) oraz prof. dr hab. Tadeusz Nowak (Łódź). Uczestnicy zebrania wysłuchali ponadto wystąpienia dr Honoraty Skoczylas-Stawskiej, która zapoznała członków WTN ze swoimi osiągnięciami naukowymi. Stałym punktem programu była prezentacja nowego tomu "Rocznika Wieluńskiego", dokonana przez redaktor naczelną dr Lubomirę Tyszler.

Dr Zdzisław Włodarczyk - prezes WTN, złożył zebranym relację z działalności Towarzystwa w roku 2017. Jego wystąpieniu towarzyszyła prezentacja przygotowana przez Adama Ustyniaka. Wacław Urbaniak - przewodniczący Komisji Rewizyjnej WTN, przedstawił protokół z kontroli działalności Towarzystwa. Po jego wysłuchaniu zebrani udzielili absolutorium zarządowi.

Podczas obrad podjęto dwie uchwały. Postanowiono uhonorować prof. dr. hab. Andrzeja Zawadę tytułem Członka Honorowego WTN. Nagrodzony jest wybitnym krytykiem literackim, tłumaczem (z fińskiego, angielskiego, szwedzkiego), eseistą i wykładowcą akademickim. Urodzony w Wieluniu, rocznik 1948, utrzymuje intensywne związki z miastem swego dzieciństwa. Niejednokrotnie występuje ono w jego twórczości literackiej. Uroczystości związane z przyznaniem tytułu odbędą się 11 października 2018 roku w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu.

Członkowie WTN postanowili poprzeć stosowną uchwałą starania Społecznego Komitetu na Rzecz Utworzenia Domu Seniora w zrewitalizowanym Pałacu w Rudzie o pozyskanie tego obiektu. O zamierzeniach i działalności Komitetu mówił Waldemar Kluska. Zmiany demograficzne, starzenie się społeczeństwa oraz niedostateczna ilość tego typu placówek w naszym regionie każe przypuszczać, że działania Komitetu są ze wszech miar potrzebne.

01 02
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 virtuemart lightbox galleryby VisualLightBox.com v5.9

  do góry