Wydarzenia
 
Historia lokalna w powiecie oleskim

19 września 2018 roku w ramach projektu "Historia lokalna w powiecie oleskim" odbyło się 168 spotkanie z tego cyklu - gospodarzem imprezy było Muzeum w Praszce. Jako pierwszy wystąpił starosta oleski Stanisław Belka, który nawiązał do tematyki spotkania - 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Mówca wspomniał również, że członkowie WTN wielokrotnie uczestniczyli w projekcie jako prelegenci.

O wygłoszenie wykładów poproszono: ks. dr. hab. Sławomira Zabraniała, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz dr. Zdzisława Włodarczyka, prezesa Towarzystwa. Zbliżająca się 100. rocznica odzyskania niepodległości stanowiła motyw przewodni wystąpień obydwu mówców.

Ks. Profesor zapoznał zebranych z zagadnieniem uczestnictwa kleru w działaniach mających na celu odzyskanie niepodległości ("Polscy duchowni katoliccy a odzyskanie niepodległości przez Polskę"). W swoim wystąpieniu podał wiele interesujących faktów dotyczących aktywności patriotycznej nie tylko przedstawicieli hierarchii Kościoła, ale i też kleru diecezjalnego. Mówca sporo miejsca poświęcił duchowieństwu wielkopolskiemu i jego roli w przygotowaniu lokalnych oddziałów powstańczych. Wielu duchownych za swoje patriotyczne zaangażowanie w latach 1918-1919 poniosło śmierć z rąk hitlerowskich najeźdźców we wrześniu 1939 roku.

Zdzisław Włodarczyk zapoznał słuchaczy z trudnościami, z jakimi przyszło się zmierzyć powstającemu państwu ("Trudne początki Niepodległej"). Przez ziemie polskie przetoczył się niszczący walec machiny wojennej. Zarówno okupant niemiecki, jak i austriacki prowadzili systematyczną eksploatację zagarniętych ziem - wywożono z nich wszystko. Począwszy od drewna, produktów rolnych i przemysłowych, skończywszy na przedmiotach metalowych, które bezwzględnie konfiskowano. Niepodległa, która tworzyła się po 123 latach niewoli, napotykała na rozliczne trudności: społeczne i gospodarcze. Latem 1920 roku zagrożony został byt powstającego państwa. Porażka bolszewików pod Warszawą odwróciła losy wojny. W toczących się bojach nie zabrakło mieszkańców ziemi wieluńskiej, w tym Praszki. Liczni ochotnicy wzięli udział w walkach na Śląsku.

Wykłady obydwu mówców spotkały się z zainteresowaniem zebranej publiczności. Ożywiona dyskusja toczyła się podczas spotkania przy kawie, które stanowiło końcowy fragment wydarzenia.

01 02 03 04 05 virtuemart lightbox galleryby VisualLightBox.com v5.9

  do góry