Wydarzenia
 
IV sympozjum regionalistów

24 listopada 2018 roku, po raz czwarty, w gościnnych murach w Muzeum w Praszce odbyło się sympozjum regionalistów ("Blisko i daleko IV"). Przybyłych gości powitali dyrektor Muzeum w Praszce Zbigniew Szczerbik oraz prezes Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego Zdzisław Włodarczyk.

Ponad 50 uczestników spotkania mogło wysłuchać następujących referatów:

 • prof. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń, Kobiety w księgach miejskich Działoszyna w XVI-XVIII w.
 • dr Damian Kasprzyk, Regionalizm jako forma miłości i jej konsekwencje etosowe
 • Danuta Skrzypczyk, Papier wszystko zniesie? Dylematy konserwatora papieru
 • dr Małgorzata Iżykowska, Aleksandra Starczewska-Wojnar, "Iże go w tutejszej karczmie popyrtoł". Karczmy powiatu oleskiego w XIX wieku w świetle protokołów sądów rozjemczych
 • prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak, Łacińskie treny Gabriela z Wielunia na śmierć Barbary z Karśnickich Konopnickiej z 1606
 • Jarosław Stulczewski, Współczesna działalność Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli
 • dr Tomasz Stolarczyk, Polskich dominikanów kłopoty z Temidą
 • Agnieszka Kotynia, Działania Gminy Lipie w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa historyczno-kulturowego w latach 2011-2018
 • ks. dr Kamil Kęsik, Straty poniesione przez parafię i wieś Rudniki koło Wielunia podczas I wojny światowej
 • dr Joanna Filipczyk, Złota dziesiątka architektury Opola 1945-2018
 • Maria Feliks, Z kresowych Tuligłów do dolnośląskiej Łoziny - historia Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

  Na zakończenie spotkania zaprezentowano nową publikację pt. Blisko i daleko. Sympozjum regionalistów - Praszka 2017, będącej pokłosiem poprzedniego sympozjum.

     Zdjęcia z witryny Muzeum w Praszce oraz J. Kucharski.
 •   do góry