Wydarzenia
 
"January 2018"

W dniu 8 stycznia 2019 w Oleśnie odbyło się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości, upowszechniania i ochrony kultury. Wyróżnienie "January 2018" przyznano m.in. prezesowi WTN Zdzisławowi Włodarczykowi.
W laudacji podkreślono, że od wielu lat wspiera "Rocznik Powiatu Oleskiego", zaś w ukazującym się jako wydawnictwo ciągłe Wieluńskim słowniku biograficznym prezentowane są również biogramy osób związanych z powiatem oleskim.
Od lewej: Andrzej Buła (marszałek województwa opolskiego),
Zdzisław Włodarczyk, Stanisław Belka (wicestarosta oleski),
Roland Fabianek (starosta oleski).


  Fot. Andrzej Szklanny
  do góry