Dodaj Firmę

Regulamin Katalogu Dodaj Firmę.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Katalogu   znajdującego się pod adresem: http://www.wbi.pl.

Każdy użytkownik może zgłosić swoją Firmę do Katalogu.

Zgłoszone do Katalogu zostaną ocenione przez Administrację Katalogu a następnie dodane bądź odrzucone.

Zastrzegamy sobie prawo do ingerencji w wpisy dodawane do Katalogu, a także do zmiany ich lokalizacji bez zgody i powiadamiania o tym fakcie zgłaszających lub Właścicieli.

Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:  Kategoria,    Nazwa Firmy,     Nr telefonu,     Adres Firmy,      adres e-mail.

Zgłoszoszenia wyłącznie do kategorii odpowiadających tematyce  prowadzonej działalności. Wpisy  internetowe zgłaszane do Katalogu w sposób nieprawidłowy będą odrzucane. Internetowe zgłaszane do Katalogu podlegają procesowi moderacji. Administracja Katalogu dokłada wszelkich starań by czas trwania moderacji zgłoszenia  nie był zbyt mocno rozciągnięty w czasie. Czas trwania moderacji zgłoszenia  nie powinien być dłuższy niż 48h od momentu zgłoszenia. W wyjątkowych okolicznościach z przyczyn nie zależnych od Administracji Katalogu czas moderacji zgłoszenia może ulec wydłużeniu w czasie. Jeżeli zgłoszona Firma  nie została dodana do Katalogu powyżej 120h od czasu jej zgłoszenia oznacza to, że zgłoszenie nie została zaakceptowane i zostało odrzucone. Wpis musi być zgodny  z kategorią, do jakiej została zgłoszona propozycja dodania. Administracja Katalogu zastrzega sobie prawo do odrzucenia oraz usunięcia wpisu  z Katalogu bez konieczności powiadomienia. Administracja Katalogu nie ma obowiązku wyjaśniać przyczyn usunięcia wpisu z Katalogu. Administracja Katalogu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. Podejmujemy  wszelkie starań, aby zapewnić użytkownikom jak najwyższą jakość serwisu. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści użytkownika mające związek z korzystaniem z serwisu.Wszelkie uwagi, opinie, skargi itp. prosimy  kierować na adres biuro@wbi.pl Zgłaszający  oświadcza, iż  jej Właścicielem lub też działa z polecenia prawnych Właścicieli. Katalog jest katalogiem  stworzonym  i udostępniony internautom w celu pokazania informacji gospodarczej - nie ponosimy odpowiedzialności treśc wpisów.  Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez Administrację Katalogu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu jego opublikowania na stronie internetowej Katalogu  znajdującym się pod adresem www.wbi.pl  Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga jednostronnie Administracja Portalu.Wszystkie zgłaszane do Katalogu , w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem nie będą dodane do Katalogu i zostaną automatycznie odrzucone.Wpis jest darmowy przez okres 12 miesięcy i po tym terminie powinien być odnowiony.Reklamacje dotyczące wpisów należy zgłaszać na adres: biuro@wbi.pl Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia następującego po dniu, w którym została wysłana reklamacja.

Dodając wpis do Katalogu automatycznie akceptuję niniejszy regulamin.

 Bank   Sklep   Hurtownia   Budownictwo   Usługi   Sport i turystyka 

 
wbi.pl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates