Wieluń Email

 

Wieluń jest miastem o prawie 800-letniej historii, leży na północnym krańcu Wyżyny Krakowsko-Częstochowsko-Wieluńskiej, w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego.
 
Według legendy, historia Wielunia zaczęła się w roku 1217.
Legenda ta mówi że książę wielkopolski Władysław Odonicz, polując w okolicach Rudy, zapuścił się za jeleniem w gęstą puszczę.
 W pewnym momencie jeleń znikł, a na niebie ukazał się księciu baranek stojący nad kielichem.
Na pamiątkę tego wydarzenia miał książę wybudować klasztor.
 Od jelenia miasto miało pierwotnie nazywać się Jeleń, potem Wieleń i ostatecznie Wieluń.
Dlatego herb Ziemi Wieluńskiej, przedstawia baranka z chorągiewką z krzyżem.
Znaleziska archeologiczne wskazują jednak na znacznie starsze osadnictwo tego miejsca, sięgające 2500 lat p.n.e.
 W roku 1283 Książe Przemysł II nadał Wieluniowi prawa miejskie.
 To królewskie miasto było do końca XIII w. siedzibą kasztelanii, od XIV w. stolicą Ziemi Wieluńskiej i Księstwa Wieluńskiego.W XVI w.
Wieluń zaliczano do najpiękniejszych miast Polski.Działała tu wtedy filia Akademii Krakowskiej, liczne cechy rzemieślnicze oraz własny teatr.
Podczas II rozbioru Polski w 1793 r. ziemię wieluńską zagarnęli Prusacy włączając ją w skład nowo utworzonej prowincji tego państwa - Prus Południowych.
Pod względem administracyjnym należała początkowo do departamentu piotrkowskiego, a po III rozbiorze wcielono ją w 1796 r. do departamentu kaliskiego.
 Po wkroczeniu na ziemie polskie wojsk napoleońskich utworzono w 1807 roku Księstwo Warszawskie, w którym znalazł się też powiat wieluński.
Po odzyskaniu niepodległości, na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z dnia 14 listopada 1918 roku powiat wieluński powrócił do przedwojennych granic administracyjnych.
 Na jego czele stanął komisarz rządu - Ignacy Bąkowski.Dnia 2 VIII 1919 roku utworzono województwo łódzkie w granicach którego znalazł się powiat wieluński, a na stanowisko starosty powiatowego minister spraw wewnętrznych powołał Stanisława Kaczyńskiego, który swą funkcję sprawował do 1926 roku.
Najbardziej tragiczny w historii miasta był dzień 1 IX 1939 r., kiedy to na bezbronne i uśpione miasto spadły bomby.
 To właśnie tutaj o godz. 4.40 1 września 1939 roku rano I dywizjon 76 pułku bombowców nurkowych imienia Immelmanna hitlerowskiej Luftwaffe, pod dowództwem kapitana Waltera Siegela rozpoczął pierwsze bombardowania II wojny światowej.  Pierwszym celem tych nalotów był wieluński szpital. Kilkakrotne kolejne bombardowania spowodowały zniszczenie miasta w 75%, a ok. 1200 mieszkańców straciło życie.
Najbardziej zniszczone zostało zabytkowe śródmieście.
 Pomimo tego przetrwało tu szereg ciekawych śladów z przeszłości Wielunia: fragmenty fortyfikacji miejskich z basztami z XIV w., średniowieczny układ ulic, ślady fosy opasającej miasto, ruiny dawnej kolegiaty.
 Po wojnie miasto przeżywa lepsze i gorsze okresy, lecz systematycznie rozwija się.
Dzisiejszy, 30-tysięczny Wieluń nadal pozostaje stolicą regionu.
 Samorządowy model kierowania miastem i inwencja Wielunian sprzyjają ciągłemu i przemyślanemu rozwojowi miasta.
Przez miasto przebiegają drogi o dużym znaczeniu komunikacyjnym z południowego zachodu w kierunku północno-wschodnim: Warszawa - Wrocław - Kudowa Zdrój do granic państwa i z północnego zachodu
 w kierunku południowo-wschodnim: Konin - Kalisz Kraków - Rzeszów. 
 
 
 
Serdecznie zapraszamy do wielunia.
Jego bogata i burzliwa historia z pewnoscią zainteresuje każdego z was.

 

 

 
wbi.pl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates